Banner
ISOKOR ECODESCAL - Prípravok pre odvápňovanie kanvíc a kávovarov 250 ml
4,74 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Prípravok pre odvápňovanie rýchlovarných kanvíc, automatických aj poloautomatických kávovarov. Je zložený z prírodných ovocných kyslín a extraktov, bez nebezpečných látok. Rýchlo, účinne, bezpečne a šetrné odstraňuje vápenaté usadeniny.Okrem odstraňovania chráni kávovary a kanvice pred opätovným usádzaním vodného kameňa.PoužitieNalejte prípravok do rýchlovarnej kanvice a počkajte, kým sa uvoľnia všetky usadeniny vodného kameňa.Proces môžete urýchliť použitím jemného štetca, prípadne zahriatím zmesi.Následne kanvicu vypláchnite čistou vodou.Pri automatických a poloautomatických kávovaroch postupujte podľa návodu na čistenie.pokiaľ výrobca neposkytuje návod, tak nalejte prípravok do nádržky na vodu a doplňte nádržku do 1 L objemu.Spustite zariadenie a nechajte celý objem tekutiny prejsť kávovarom.Prázdnu nádržku vypláchnite čistou vodou.Nechajte zariadenie vypláchnuť aspoň 2 plnými nádržkami, aby sa odstránili zvyšky rozpusteného vodného kameňa a zvyšky prípravku.Identifikácia nebezpečenstievKlasifikácia látky alebo zmesiPodľa nariadenia 1272/2008:Poškodenie kože 1C; H314Poškodenie očí. 1; H318Riziko pre ľudské zdravieSpôsobuje vážne popáleniny pokožky a poškodenie očí.Ohrozenie životného prostrediaŽiadne.Fyzikálne/chemické rizikáŽiadne.Prvky označeniaObsahuje: Kyselina mliečnaPiktogramySignálne slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH314 - Spôsobuje vážne popáleniny pokožky a poškodenie očí.Bezpečnostné upozorneniaP102 - Uchovávajte mimo dosahu detíP260 - Nedýchajte výpary/sprejP280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváreP301+P330+P331 - PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE vracanie.P305+P351+P338 - PRI VNIKNUTÍ DO OČÍ: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lekárnikaP501 - Zneškodnite obsah/kontajner v súlade s vnútroštátnymi predpismiIné nebezpečenstváPríloha XIII k nariadeniu REACH - Kritériá na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) - neuplatňuje saLátky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100, nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605) - neuplatňuje sa

FAMILY Kapsule na kávu FAMILY 57368 plniteľné 5ks
4,97 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
FAMILY Kapsule na kávu FAMILY 57368 plniteľné 5ks
4,97 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kvalitní Kapsule na kávu FAMILY 57368 plniteľné 5ks z kategorie Biela technika | Drobné kuchynské spotrebiče | Espressá a príslušenstvo | Příslušenstvo pro espressa.

Krups F0540010
6,90 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Krups F0540010
6,90 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Odvápňovač, balenie 2 ks, vhodné pre XP 9000, XP 2000, XP 4000, XP 7200, odvápňuje thermoblock, sparovaciu komoru a prívodné trubičky

SCANPART CAFFE LATTE THERMO GLASS 350ML
12,99 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
SCANPART CAFFE LATTE THERMO GLASS 350ML
12,99 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

TERMO POHÁRE . Kávové termo poháre 350ml . Dizajnové poháre zn. SCANPART sú ručne fúkané . Vyrobené z borosilikátového skla, ktoré je známe svojou vysokou odolnosťou . Dvojité termo steny pre udržanie teploty . Teplotné

SPRING SOURCE FILTER CMF002 PRE KAVOVARY KOMPATIBILNY S FILTROM JURA CLEARYL WHITE
7,56 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

FILTER DO KÁVOVARU . Náhradný vodný filter Spring Source CMF002 je kompatibilný s filtrom Jura Clearyl WHITE . Filter je určený pre kávovary značky Jura, inštaluje sa priamo do zásobníka na vodu. Upravuje pH vody na neutrálne. .

SCANPART CISTIACE TABLETKY 40 KS
19,99 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
SCANPART CISTIACE TABLETKY 40 KS
19,99 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

ČISTIACE TABLETKY . Dvojfázové špeciálne čistiace tablety pre plnoautomatické, espresso a filtračné prístroje. Účinná receptúra ??odstraňuje vo fáze 1 (čistenie) všetky zvyšky kávy, tuky a oleje, ktoré môžu spôsobiť horkú

KONDELA Poháre na vodu, set 6 ks, 350 ml, zelená, vintage, FREGATA TYP 6
15,74 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Set 6 ks pohárov . Materiál: sklo . Farba: zelená . Pohár (priemer x V): 10x12,8 cm . Objem pohára: 350 ml . Sklené poháre v štýle VINTAGE . Poháre na vodu . Vhodné do umývačky riadu . Neodporúča sa použitie v mikrovlnnej rúre .

BOSCH TCZ7003
10,36 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
BOSCH TCZ7003
10,36 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

VODNÝ FILTER . Vodný filter BRITA Intenza redukuje obsah vápnika vo vode . Redukuje všetky látky ovplyvňujúce chuť a vôňu, napr. chlór, vďaka tomu sa môže prirodzene rozvinúť aróma pripravovanej kávy . Určené pre všetky

Aktívny chladič na mlieko Nivona NICO 100
229,99 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Aktívny chladič na mlieko Nivona NICO 100
229,99 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Užite si naozaj vychladené mlieko kdekoľvek. Náš nový aktívny chladič od nemeckej značky Nivona je ideálny pre štandardné 1 litrové komerčne balené mlieko v tetrapakoch. Stačí zapojiť hadičku z plnoautomatického pressovaru

SIEMENS TZ80004A
38,80 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
SIEMENS TZ80004A
38,80 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

SERVISNÝ SET . Obsahuje všetky komponenty potrebné pre optimálnu starostlivosť a čistenie plne automatických kávovarov. . Obsah Servisnej sady: 10 čistiacich tabliet, 3 odvápňovacie tablety, 1 vodný filter BRITA Intenza, 1 špeciálna

SIEMENS TZ70033A
35,89 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
SIEMENS TZ70033A
35,89 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

FILTER . Vodný filter 3 ks